V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lingyi95
V2EX  ›  长沙

想问下大家,工作年限和薪资都是啥水准啊

 •  
 •   lingyi95 · 239 天前 · 1149 次点击
  这是一个创建于 239 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想问下大家,工作年限和薪资都是啥水准呢?

  • 抛砖引玉

  我有个朋友,在长沙 /3 年前端 /13k * 14

  最好还是想听听长沙的朋友,但也欢迎其他城市的朋友分享

  10 条回复    2021-07-03 09:33:07 +08:00
  lingyi95
      1
  lingyi95  
  OP
     239 天前 via iPhone
  这里大家都是匿名的,放心答哈
  Junh
      2
  Junh  
     239 天前
  广州 / 2 年前端 / 15 * 15
  lingyi95
      3
  lingyi95  
  OP
     239 天前 via iPhone
  @Junh 谢谢分享,念念不忘终有回响了。
  lingyi95
      4
  lingyi95  
  OP
     239 天前 via iPhone
  300 点击 1 回复,终归是我太年轻了。
  ACVV
      5
  ACVV  
     227 天前
  长沙 / 6 年产品 / 11 * 12
  lingyi95
      6
  lingyi95  
  OP
     211 天前 via iPhone
  @ACVV 谢谢
  xubingok
      7
  xubingok  
     199 天前   ❤️ 1
  长沙 /10 年.大前端方向 /35k*(16~20).
  lingyi95
      8
  lingyi95  
  OP
     198 天前
  @xubingok 是 leader 岗了吧
  xubingok
      9
  xubingok  
     198 天前 via Android
  cqcn1991
      10
  cqcn1991  
     159 天前
  @ACVV 卧槽
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2983 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 04:26 · PVG 12:26 · LAX 20:26 · JFK 23:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.