V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
whyzp2019
V2EX  ›  正则表达式

各位大神,请教一个正则表达式的写法

 •  
 •   whyzp2019 · 279 天前 · 295 次点击
  这是一个创建于 279 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  需求是反写 必须包含数字,必须包含大写字母,必须包含小写字母

  平时甚少写正则表达式,虽然简单浏览了语法,但还是一知半解,只凑出了一个正写的表达式"^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])"
  2 条回复    2021-04-19 14:07:25 +08:00
  whyzp2019
      1
  whyzp2019  
  OP
     279 天前
  我擦,不发帖搞不定,一发帖,就搞定了。。
  maichael
      2
  maichael  
     279 天前
  ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*d)[a-zA-Z0-9]*$
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2489 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 14:23 · PVG 22:23 · LAX 06:23 · JFK 09:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.