V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chenqh
V2EX  ›  Visual Studio Code

现在 vscode 里面 tab 怎么不起作用?

 •  
 •   chenqh · 26 天前 · 1299 次点击

  以前 tab 不是可以添加缩进的吗,现在直接光标没了?

  4 条回复    2021-04-22 20:38:16 +08:00
  kurotsuchi
      1
  kurotsuchi   26 天前
  自己配置下
  catinsides
      2
  catinsides   26 天前
  你可能按了 ctrl m
  RichXu
      3
  RichXu   26 天前   ❤️ 1
  @catinsides 正解。
  再按一下,或者右下角的 Tab Moves Focus 点掉就可以了,多看看状态栏
  chenqh
      4
  chenqh   25 天前
  谢谢,看到了
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3125 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 10:10 · PVG 18:10 · LAX 03:10 · JFK 06:10
  ♥ Do have faith in what you're doing.