V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LinkTen
V2EX  ›  求职

[求职] 北京找内推,前后端 4 年+工作经验,前端都会,后端 Python django

 •  
 •   LinkTen · 229 天前 · 1133 次点击
  这是一个创建于 229 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  基本信息

  25 岁,4 年工作经验,目前在某知名媒体公司,职务是后端,不过前后端业务都没问题。 联系方式 v: ulysses1970

  附加说明

  • 关于学历,我是 非全日制大专 ,有学历硬性要求的公司可能过不了。
  14 条回复    2021-08-20 11:05:53 +08:00
  LinkTen
      1
  LinkTen  
  OP
     229 天前
  前端基本上三大框架都会,小程序没问题,canvas 和 svg 、3d 都行
  callmexiaobo
      2
  callmexiaobo  
     229 天前
  简历发我邮箱 [email protected]
  ShayneWang
      3
  ShayneWang  
     229 天前
  @callmexiaobo 你这头像给我感觉是招司机 /doge
  HankLu
      4
  HankLu  
     229 天前
  听老弟一句劝,宁要后端一棵草,不要前段一盆花
  callmexiaobo
      5
  callmexiaobo  
     229 天前
  @ShayneWang 我们这司机也是缺的,要来试试嘛
  LinkTen
      6
  LinkTen  
  OP
     229 天前
  @HankLu 意思是做后端好于做前端吗?
  WardenRU
      7
  WardenRU  
     229 天前
  来简历 :tuqiang.yuri#bytedance.com wx:yuri_t12
  huyu
      8
  huyu  
     228 天前 via Android
  @LinkTen 小项目前端真的超级累,尤其是那种赶项目的,太坑
  sinux
      9
  sinux  
     228 天前
  来一份简历吧 askb#me.com
  fishcat
      10
  fishcat  
     227 天前
  @callmexiaobo @WardenRU 还招吗? 前后端都做过,后端 Spring boot + Spring Cloud 前端主要 Vue,React 写的不多, 移动端 iOS, 关键这种不算很精通的都不知道简历投到哪个岗位
  LinkTen
      11
  LinkTen  
  OP
     227 天前
  @huyu 是,具体情况具体分析吧
  WardenRU
      12
  WardenRU  
     224 天前
  @fishcat 还招的,直接联系我就好
  SureE
      13
  SureE  
     216 天前
  可以来一份简历
  北京 猿辅导 dangran#yuanfudao.com, vx:sureedding
  zcl0621
      14
  zcl0621  
     110 天前
  北京教育行业 后端 golang 考虑么?
  [email protected]
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2253 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 15:48 · PVG 23:48 · LAX 07:48 · JFK 10:48
  ♥ Do have faith in what you're doing.