V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chaoxu
V2EX  ›  成都

弄个群讨论归国到成都的人需要考虑的问题

 •  
 •   chaoxu · 241 天前 · 1600 次点击
  这是一个创建于 241 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  看到多个关于归国到成都的帖子, 不如有意向的大家拉一个微信群来讨论讨论, 以及具体实施啥的也能互相帮助.

  而且还可能互相内推工作给点适合归国人的机遇.

  第 1 条附言  ·  225 天前
  新的入群的图片:
  第 2 条附言  ·  198 天前
  11 条回复    2021-07-07 09:41:31 +08:00
  cgcs
      1
  cgcs  
     240 天前
  除了天气,成都还是挺舒服的,大部分地区的房价也不错,高校、医疗齐全,交通设施也齐全。

  美食美女,那是顶级的:)

  阴雨天气似乎有点多,出差经常遇上。
  tatu
      2
  tatu  
     240 天前
  真是围城啊。。
  barryX
      3
  barryX  
     239 天前
  不是归国的,想从一线城市回去的能加吗:cover_face:。之前一直在外企,感 jo 氛围差不多
  chaoxu
      4
  chaoxu  
  OP
     239 天前
  @barryX 加吧!
  yinshawnrao
      5
  yinshawnrao  
     235 天前
  别来卷了,卷不动了。
  monkeyk
      6
  monkeyk  
     230 天前
  已过期。
  chaoxu
      7
  chaoxu  
  OP
     225 天前
  @monkeyk 添加了新的图片
  byteli
      8
  byteli  
     220 天前
  卷得要死了
  Ting527
      9
  Ting527  
     199 天前
  @chaoxu 求更新二维码,谢谢
  chaoxu
      10
  chaoxu  
  OP
     198 天前
  @Ting527 更新了
  monkeyk
      11
  monkeyk  
     195 天前
  已经加上,成都呆了十年+了,可以给大家向导。IT 行业
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1242 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 19:17 · PVG 03:17 · LAX 11:17 · JFK 14:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.