V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaoming1992
V2EX  ›  MIUI

有升级 miui 12.5 的吗?发热严重吗?

 •  
 •   xiaoming1992 · 242 天前 via Android · 535 次点击
  这是一个创建于 242 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我的红米 k30pro,之前挺好的,平常看视频都基本不发热,前几天升了 12.5,确实好像更流畅了,动画也好像更舒服了(纯个人感觉),但是耗电貌似更凶了,发热也挺严重,看看网页刷刷知乎就烫手了,有这样的吗?

  3 条回复    2021-12-22 21:34:26 +08:00
  Paosin
      1
  Paosin  
     242 天前
  我 K30U 升到 12.0.21 ,这两天视频通话就烫到报警😂
  ziwen1943
      2
  ziwen1943  
     29 天前
  不是发热,是发烫,手持 K30U
  xiaoming1992
      3
  xiaoming1992  
  OP
     28 天前
  @ziwen1943 我的当时刚升级的时候热了几天还是,现在已经几乎不发热了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4175 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 08:26 · PVG 16:26 · LAX 00:26 · JFK 03:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.