V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
mrChenxi
V2EX  ›  二手交易

出台式电脑

 •  
 •   mrChenxi · 2021-05-25 21:44:52 +08:00 · 1335 次点击
  这是一个创建于 1062 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  9 成新
  电脑型号: 技嘉 B450M DS3H 台式电脑
  处理器: AMD Ryzen 5 2600X
  主板: 技嘉 B450M DS3H-CF
  内存: 16 GB ( 金士顿 DDR4 2400MHz )
  主硬盘: 金士顿 SA400S37240G ( 240 GB / 固态硬盘 )
  显卡: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB ( 6 GB / 影驰 )
  想问一下大概能出多少钱。有人收吗?
  10 条回复    2021-05-26 22:33:53 +08:00
  ikuzo
      1
  ikuzo  
     2021-05-26 09:39:03 +08:00
  我想收,多少钱,wechat(base64) : b25lb25lb25lb25lLQ==
  lingxiaoli
      2
  lingxiaoli  
     2021-05-26 10:55:38 +08:00
  同问 这个多少钱
  hgwxr
      3
  hgwxr  
     2021-05-26 11:11:09 +08:00
  1500
  JustJoker
      4
  JustJoker  
     2021-05-26 13:16:10 +08:00
  2000
  SuperRay
      5
  SuperRay  
     2021-05-26 14:57:06 +08:00
  想收,wechat(base64) : UmF5XzM5NTcyOTQ0Mg==
  xia0pia0
      6
  xia0pia0  
     2021-05-26 15:25:20 +08:00
  不带显卡,目测 1500-2000 之间,显卡容易单出。整机 2000 是单买显卡送主机了
  RouJiANG14
      7
  RouJiANG14  
     2021-05-26 16:11:46 +08:00
  硬盘有意,多少钱。
  mrChenxi
      8
  mrChenxi  
  OP
     2021-05-26 22:29:23 +08:00
  好的感谢
  mrChenxi
      9
  mrChenxi  
  OP
     2021-05-26 22:29:52 +08:00
  @RouJiANG14 不打算单出,打算整机出
  mrChenxi
      10
  mrChenxi  
  OP
     2021-05-26 22:33:53 +08:00
  @SuperRay
  @ikuzo
  加了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3269 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 13:44 · PVG 21:44 · LAX 06:44 · JFK 09:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.