V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sdushn
V2EX  ›  北京

京郊哪里有好玩的漂流呢

 •  
 •   sdushn · 189 天前 · 777 次点击
  这是一个创建于 189 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  妫河漂流?十度?
  5 条回复    2021-06-04 14:41:51 +08:00
  zhuang0718
      1
  zhuang0718  
     189 天前
  十渡去过 还不错 就是路上太颠了 [裂开]
  calmWei
      2
  calmWei  
     189 天前
  十渡确实不错
  sdushn
      3
  sdushn  
  OP
     188 天前
  @zhuang0718
  @calmWei 是啊,看了下只能自驾去比较方便,害,不太会开车呢还
  Corey0606
      4
  Corey0606  
     188 天前
  十渡+1
  Hack3rHan
      5
  Hack3rHan  
     188 天前
  十渡
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2850 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 10:58 · PVG 18:58 · LAX 02:58 · JFK 05:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.