V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
jamiefang
V2EX  ›  二手交易

出 Setapp 1 年礼品卡兑换码(仅新用户可用)

 •  
 •   jamiefang · 2021-06-07 18:44:53 +08:00 · 452 次点击
  这是一个创建于 432 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  Setapp 礼品卡兑换码 ( stacksocial 上买的,老用户账号不能重复绑定叠加。。。
  1 年 可绑定 1 台设备

  220 米 出
  11 条回复    2021-06-17 18:13:05 +08:00
  xleoman
      1
  xleoman  
     2021-06-07 18:51:32 +08:00
  能给个这个商品的链接么? 220 米的价格……还有更多可以买么?
  jamiefang
      2
  jamiefang  
  OP
     2021-06-07 19:06:14 +08:00
  @xleoman

  https://m.tb.cn/h.4GBzf7k 我在闲鱼发布了 [setapp 1 年订阅 兑换码]
  daizheng1998
      3
  daizheng1998  
     2021-06-07 21:55:09 +08:00
  好价 但是我已经不是新用户了
  jamiefang
      4
  jamiefang  
  OP
     2021-06-07 22:14:47 +08:00 via iPhone
  @daizheng1998 新邮箱也可以用🤪
  cynthiatxdwalla
      5
  cynthiatxdwalla  
     2021-06-07 23:35:42 +08:00
  @jamiefang 老用户是指已经建立的账号 还是已经试用 /订阅过的账号
  yohole
      6
  yohole  
     2021-06-08 09:11:45 +08:00
  有意,还在吗
  jamiefang
      7
  jamiefang  
  OP
     2021-06-08 09:55:34 +08:00 via iPhone
  @yohole 有~
  jamiefang
      8
  jamiefang  
  OP
     2021-06-08 09:56:15 +08:00 via iPhone
  @cynthiatxdwalla 老用户是指已经买了套餐的用户,因为这个码只能用在新的邮箱上。
  jamiefang
      9
  jamiefang  
  OP
     2021-06-08 10:12:14 +08:00 via iPhone
  @jamiefang
  @yohole 闲鱼可出 https://m.tb.cn/h.4GBzf7k 我在闲鱼发布了 [setapp 1 年订阅 兑换码]
  ShuoHui
      10
  ShuoHui  
     2021-06-16 13:40:39 +08:00 via iPhone
  @jamiefang #9 还有吗
  jamiefang
      11
  jamiefang  
  OP
     2021-06-17 18:13:05 +08:00
  @ShuoHui 没了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1238 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 19:12 · PVG 03:12 · LAX 12:12 · JFK 15:12
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.