V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
anywayfight
V2EX  ›  武汉

哪位大佬知道武汉旷视科技怎么样?

 •  
 •   anywayfight · 219 天前 · 1069 次点击
  这是一个创建于 219 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  前端岗,哪个大佬能来说说?
  3 条回复    2021-08-30 13:59:53 +08:00
  iamzuoxinyu
      1
  iamzuoxinyu  
     218 天前 via Android
  别来。
  WongKay
      2
  WongKay  
     170 天前
  可以考虑一下我们,React 技术栈,坐标在武汉市中心繁华地带,交通也遍历。https://www.zhipin.com/job_detail/f20016ed66f861cb1nV52tS9FlJU.html
  d119
      3
  d119  
     144 天前
  @iamzuoxinyu 为啥
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2497 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 14:26 · PVG 22:26 · LAX 06:26 · JFK 09:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.