V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
keyhan
V2EX  ›  二手交易

出 iPhone 11 黑色 128G 国行

 •  
 •   keyhan · 2021-07-02 10:45:44 +08:00 · 1234 次点击
  这是一个创建于 631 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  自用 iPhone 11 128G 黑色
  机器无拆无修无进水无翻新
  机器带原装盒子、带票、带原装充电头、已过保
  整体外观接近全新、整机 0 划痕、全原装
  到手第一时间贴膜戴保护套
  13 条回复    2021-07-08 10:54:37 +08:00
  zxxufo008
      2
  zxxufo008  
     2021-07-02 10:47:55 +08:00
  省流 3799
  EVJohn
      3
  EVJohn  
     2021-07-02 10:48:21 +08:00
  省流小助手:3800
  keyhan
      4
  keyhan  
  OP
     2021-07-02 10:50:27 +08:00
  V 油价¥ 3650

  看图可联系
  VX:a2V5aHhu ( Base64 )
  keyhan
      5
  keyhan  
  OP
     2021-07-02 10:51:38 +08:00
  购买渠道:官网
  爱思全绿,支持任意验机
  YYDjiangliu
      6
  YYDjiangliu  
     2021-07-02 11:17:11 +08:00
  有意,但是预算只有 2000,还是买个 8p 把
  yefee
      7
  yefee  
     2021-07-02 11:30:40 +08:00
  价格略贵,6 月大促 128G 全新的价格下探到 4299 了。
  keyhan
      8
  keyhan  
  OP
     2021-07-02 12:42:23 +08:00
  @YYDjiangliu 可以看看 XR
  xetv
      9
  xetv  
     2021-07-02 12:55:41 +08:00
  @YYDjiangliu #6 出个小 8
  tomari
      10
  tomari  
     2021-07-02 13:49:41 +08:00 via iPhone
  同出 想换个 12mini
  foolray0303
      11
  foolray0303  
     2021-07-03 20:42:31 +08:00 via iPhone
  @tomari 哈哈 想法一样,同出 128g 绿色,仍带 ac+
  xingzw
      12
  xingzw  
     2021-07-05 15:33:47 +08:00
  有意
  keyhan
      13
  keyhan  
  OP
     2021-07-08 10:54:37 +08:00
  已出,结贴
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2484 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 09:08 · PVG 17:08 · LAX 02:08 · JFK 05:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.