V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kerb15
V2EX  ›  Java

客户端转后台了,有什么书大家觉得不错的可以推荐的吗?

 •  
 •   kerb15 · 201 天前 · 1916 次点击
  这是一个创建于 201 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Java 后台

  9 条回复    2021-07-06 17:40:43 +08:00
  zjsegzhf
      1
  zjsegzhf  
     201 天前
  apue
  yinusxxxx
      2
  yinusxxxx  
     201 天前
  [Java 工程师修炼之道]( https://book.douban.com/subject/30185212/)
  terrytang1
      3
  terrytang1  
     201 天前
  go
  hunk
      4
  hunk  
     201 天前 via iPhone
  Go 很爽的
  aragakiyuii
      5
  aragakiyuii  
     201 天前 via iPhone   ❤️ 1
  语言方面《 Thinking In Java 》和《 Effective Java 》两本书足以,JVM 书没怎么看过
  Cbdy
      6
  Cbdy  
     201 天前 via Android
  BBCCBB
      7
  BBCCBB  
     201 天前
  先学好 spring, springboot 准没错.
  chnyuwen
      8
  chnyuwen  
     201 天前
  计算机科学自学指南: https://github.com/keithnull/TeachYourselfCS-CN/blob/master/TeachYourselfCS-CN.md
  入门可以看下《大型网站技术架构 核心原理与案例分析》,简单了解下技术架构,一两天就可以看完。
  qazwyw
      9
  qazwyw  
     201 天前
  转成功了吗还是说准备准?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2359 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 10:51 · PVG 18:51 · LAX 02:51 · JFK 05:51
  ♥ Do have faith in what you're doing.