V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lighting233
V2EX  ›  Apple

都 7 月 9 了,怎么还不开始返校季优惠?

 •  
 •   lighting233 · 197 天前 · 542 次点击
  这是一个创建于 197 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  今年还送 AirPods2 的话大约能多少钱出掉呢?
  ntf2008
      1
  ntf2008  
     197 天前
  我自己预出 750 左右,已经有人订了
  Pogbag
      2
  Pogbag  
     197 天前
  只有学生才能买吗
  lighting233
      3
  lighting233  
  OP
     197 天前
  @ntf2008 今年还能出这么多吗?
  lighting233
      4
  lighting233  
  OP
     197 天前
  @Pogbag 学生和教师
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2384 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 02:35 · PVG 10:35 · LAX 18:35 · JFK 21:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.