V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
U97F3
V2EX  ›  分享创造

深圳、上海证券交易所 STEP、Binary 数据交换协议解析工具

 •  
 •   U97F3 · 141 天前 · 1354 次点击
  这是一个创建于 141 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  估计这个东西关注的人不多吧,也没有一个现成的工具,所以开发了一个解析工具,方便开发、测试工作
  主要的功能有:报文解析、报文重组、模拟撮合生成回报
  好像不让放外链吧这里,有兴趣了解使用的加我微信吧:Foveros

  6 条回复    2021-07-21 13:11:11 +08:00
  U97F3
      1
  U97F3  
  OP
     141 天前
  放个蓝奏云链接下载( Base64 ):aHR0cHM6Ly9jaXRpY2FsaGl0LmxhbnpvdWkuY29tL2l2ODFscmVtZHBn
  jimmyismagic
      2
  jimmyismagic  
     141 天前
  和 FIX 协议很像
  waytoshine
      3
  waytoshine  
     140 天前
  @jimmyismagic #2 就是 FIX 协议
  kench
      4
  kench  
     140 天前 via Android
  开源嘛
  U97F3
      5
  U97F3  
  OP
     140 天前
  @kench #4 需要源码可以微信加我,不是要收费,只是单纯不想放在网上
  U97F3
      6
  U97F3  
  OP
     134 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2647 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 13:26 · PVG 21:26 · LAX 05:26 · JFK 08:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.