V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Ymmmmmmmm
V2EX  ›  程序员

关于变量可见性的问题,查找了很久没找到答案,望懂的老哥能够解答下,谢谢

 •  
 •   Ymmmmmmmm · 179 天前 · 1010 次点击
  这是一个创建于 179 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  请教一下,除了用锁、volatile 之外,如何保证一个线程的变量能被另外一个线程的变量给实时读取到?
  2 条回复    2021-07-26 15:00:46 +08:00
  JARKECHONG
      1
  JARKECHONG  
     179 天前   ❤️ 2
  通过使用 Happen-before 规则的组合,可以实现 https://www.cnblogs.com/hahajava/p/9812108.html
  Ymmmmmmmm
      2
  Ymmmmmmmm  
  OP
     179 天前
  谢谢大佬
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4107 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 09:41 · PVG 17:41 · LAX 01:41 · JFK 04:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.