V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cdlizhonghex
V2EX  ›  二手交易

出 ns 手柄 pc 配件 等

 •  1
   
 •   cdlizhonghex · 2021-07-27 13:48:50 +08:00 · 785 次点击
  这是一个创建于 786 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  ns pro 手柄 190 包邮
  镁光 ddr4 8g x 2 d9vpp 颗粒 随便拉 3600 4000 360 包邮
  猫头鹰 D9L 箱说配件齐全 130mm 内最强小双塔 260 包邮

  有意咸鱼联系
  [url]https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=651758778678&ut_sk=1.XagNBIhbE3UDANFQ%2Bj5ftehD_12431167_1627359468011.Copy.detail.651758778678.62141213&forceFlush=1[/url]
  第 1 条附言  ·  2021-07-27 15:28:11 +08:00
  ns pro 手柄已出
  8 条回复    2021-07-28 11:25:09 +08:00
  mythjava
      1
  mythjava  
     2021-07-27 14:59:36 +08:00
  内存是 360 两条吗
  cheese
      2
  cheese  
     2021-07-27 15:27:14 +08:00
  ...你这是良值手柄,不是 ns pro
  cdlizhonghex
      3
  cdlizhonghex  
  OP
     2021-07-27 15:28:33 +08:00
  @mythjava 是的 8g x2 两条 共 16g
  cdlizhonghex
      4
  cdlizhonghex  
  OP
     2021-07-27 15:28:50 +08:00
  @cheese ns pro 手柄已经卖了
  Zhangxiaopa
      5
  Zhangxiaopa  
     2021-07-27 15:53:03 +08:00
  借楼 、 手里有
  动森卡带、
  塞尔达荒野卡带、
  马里奥派对(国行)卡带、
  1 对 joycon ( 99 新。没怎么用过。)
  lianyulc
      6
  lianyulc  
     2021-07-27 16:56:24 +08:00
  @Zhangxiaopa 手柄什么价格呀
  gangsta
      7
  gangsta  
     2021-07-27 18:31:52 +08:00
  @Zhangxiaopa jc 原装吗?什么价格?
  sam90
      8
  sam90  
     2021-07-28 11:25:09 +08:00
  啥价?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3071 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 12:17 · PVG 20:17 · LAX 05:17 · JFK 08:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.