V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
janda
V2EX  ›  问与答

enpass 已经是买断了、怎么移动端新更新的密码审核还需要付费?

 •  
 •   janda · 134 天前 · 811 次点击
  这是一个创建于 134 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  前两年已经买断了、手机上其他功能都已经解锁了的!

  怎么现在新功能的密码审核还需要付费的啊!

  主要是最上面那两个钻石、点进去就需要付费的提示

  enpass

  11 条回复    2021-07-29 22:35:52 +08:00
  huaxing0211
      1
  huaxing0211  
     134 天前 via iPhone
  DT27
      2
  DT27  
     134 天前
  VIP 功能。。。
  emonc
      3
  emonc  
     134 天前
  「已外泄」?🤔怎么做到的?
  loli
      4
  loli  
     134 天前
  VIP 上面是 SVIP 没听过嘛

  虽然这种作法很有问题
  但是我个人感觉倒还好
  以前 30 块买的安卓端
  换成这种模式后变成了全端 VIP
  总体来说还是赚的
  DT27
      6
  DT27  
     134 天前
  @emonc 对比历史被爆库的密码。
  efaun
      7
  efaun  
     134 天前
  基操皆坐
  janda
      8
  janda  
  OP
     134 天前
  @huaxing0211 你这个看不到 403


  @DT27 我买断的时候还没这玩意。。。


  @emonc 比较了、我这几个是常见密码


  @efaun 秀过头了


  虽然这两个钻石需要付费,不过基本现在的客户端功能也全都够用了!随便他怎么升级吧、只不要把现有的权益功能阉割就行了
  huaxing0211
      9
  huaxing0211  
     133 天前 via iPhone
  janda
      10
  janda  
  OP
     132 天前
  @huaxing0211 我的是这个、两个版本有什么区别吗

  ![]( https://files.catbox.moe/us3iro.png)
  huaxing0211
      11
  huaxing0211  
     132 天前 via iPhone
  pro 额外高级功能要外收费,premium 无任何限制,就是和 vip 和 svip 的区别!
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4019 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 81ms · UTC 02:17 · PVG 10:17 · LAX 18:17 · JFK 21:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.