V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
arthur1024
V2EX  ›  求职

.net core 后端 9 年经验求成都的坑位,主力语言 c#,也写过 golang 和 Java 有远程机会也可以考虑。 前端熟悉 vue 需要转 golang 或者 Java 也可以,毕竟语言只是工具,上手做项目还是没问题的

 •  
 •   arthur1024 · 2021-08-12 01:25:54 +08:00 · 1192 次点击
  这是一个创建于 983 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2021-08-12 22:57:02 +08:00
  .net/.net core 9 年后端经验
  7 条回复    2021-08-30 11:58:42 +08:00
  billzhuang
      1
  billzhuang  
     2021-08-12 09:54:30 +08:00
  .NET Core 1.0 是 16 年发布的,你这 9 年经验也是加班加出来的么?:)
  arthur1024
      2
  arthur1024  
  OP
     2021-08-12 22:55:42 +08:00
  @billzhuang 写.net/.net core 的怎么会加班呢
  davidx
      3
  davidx  
     2021-08-18 20:29:57 +08:00
  billzhuang
      4
  billzhuang  
     2021-08-18 23:47:10 +08:00 via iPhone
  @davidx 嗯,逗他玩呢。
  davidx
      5
  davidx  
     2021-08-18 23:58:21 +08:00
  @billzhuang 调皮
  Gracezhang111
      6
  Gracezhang111  
     2021-08-30 11:06:02 +08:00
  广州考虑吗?
  arthur1024
      7
  arthur1024  
  OP
     2021-08-30 11:58:42 +08:00
  @Gracezhang111 感谢提供机会,目前还是优先考虑成都
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2575 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 04:54 · PVG 12:54 · LAX 21:54 · JFK 00:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.