V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cuixiao603
V2EX  ›  NAS

为啥我的 drive x 里面没有备份管理的功能

 •  
 •   cuixiao603 · 91 天前 · 694 次点击
  这是一个创建于 91 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  [img]https://i.imgur.com/xDSSUNi.png[/img] 为啥我的 drive x 里面没有备份管理的功能啊

  第 1 条附言  ·  90 天前
  需要升级 6.23 系统以上 并且更新 synology drive server
  4 条回复    2021-09-06 15:14:19 +08:00
  monkey110
      1
  monkey110  
     91 天前
  看了下自己的 2.4.0.548 有备份功能
  cuixiao603
      2
  cuixiao603  
  OP
     91 天前
  @monkey110 #1 看了下我的也是这个版本
  Pogbag
      3
  Pogbag  
     90 天前
  drive X 什么时候能出 iOS 版本啊
  cuixiao603
      4
  cuixiao603  
  OP
     90 天前
  @Pogbag #3 够呛 ios 太封闭 工作量太大了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2258 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 07:18 · PVG 15:18 · LAX 23:18 · JFK 02:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.