V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Kahnn
V2EX  ›  团购

《原则》正版书 15.7 元超低价拼购

 •  
 •   Kahnn · 2021-09-06 15:28:57 +08:00 · 652 次点击
  这是一个创建于 1016 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  瑞·达利欧的《原则》目前在拼多多 中信出版社旗舰店 以 15.7 元的价格拼购

  内容:《原则》纸质书 价格:15.7 元(正版正价一般在 50-90 元) 商家:拼多多 中信出版社旗舰店 购买方式:扫描下面的二维码参与购买

  https://ripple-ocelot-71e.notion.site/d010caba48bf402f9621ec9d32d1e18a

  7 条回复    2021-09-08 13:04:03 +08:00
  he110comex
      1
  he110comex  
     2021-09-06 16:17:51 +08:00
  这本书不错,买了!
  dolphintwo
      2
  dolphintwo  
     2021-09-06 17:05:32 +08:00
  上面车满了,再来一车 https://ibb.co/R4JZktX
  hengzhang
      3
  hengzhang  
     2021-09-06 20:36:44 +08:00
  楼上的车满了,我也发个团,https://ibb.co/fdtgGwr
  guheimdall
      4
  guheimdall  
     2021-09-07 00:01:49 +08:00
  楼上的车也满了,我也发个团 https://ibb.co/b7qb8z6
  damao2250
      5
  damao2250  
     2021-09-07 09:31:43 +08:00
  damao2250
      6
  damao2250  
     2021-09-07 09:32:41 +08:00
  R18
      7
  R18  
     2021-09-08 13:04:03 +08:00
  上面满了 新开一车 https://ibb.co/VpQ0rSm
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1770 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 107ms · UTC 16:36 · PVG 00:36 · LAX 09:36 · JFK 12:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.