V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jjliu2012
V2EX  ›  职场话题

有大佬在苹果中国工作过吗

 •  
 •   jjliu2012 · 10 天前 · 1786 次点击

  很好奇和国内大厂比起来是什么体验

  4 条回复    2021-09-22 20:02:46 +08:00
  pandachow
      1
  pandachow   10 天前
  面试过 Siri 组的 NLP 岗,保密那叫一个严格,别的我也不能说了……
  tonghuashuai
      2
  tonghuashuai   10 天前   ❤️ 4
  https://instant.lvv2.com/html/767a02d9f7fcdef64f16c9a12222e49c.html
  这里有个文章,是以合作方的角度写的
  cookgo
      3
  cookgo   8 天前
  工作地点在哪里呀
  thunderstormhit
      4
  thunderstormhit   1 天前 via Android
  据说不少岗位都很累 不是养老型外企
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1370 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 23:46 · PVG 07:46 · LAX 16:46 · JFK 19:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.