V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
MarsMTC
V2EX  ›  macOS

big sur 最新版本 11.6,点击 dock 栏无法直接切换到该应用所在的桌面,点击一次菜单栏会切换成该应用,点击第二次才能切换,有人遇到这个问题吗?怎么解决呢?

 •  
 •   MarsMTC · 77 天前 · 690 次点击
  这是一个创建于 77 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  3 条回复    2021-09-19 18:06:42 +08:00
  tulongtou
      1
  tulongtou  
     77 天前
  11.6 没遇到这种
  wangyoang
      2
  wangyoang  
     77 天前   ❤️ 2
  System Preferences -> Mission Control -> When switching to an application, switch to... 钩上
  MarsMTC
      3
  MarsMTC  
  OP
     77 天前
  @wangyoang 原来是我设置到了,之前不知道是这个用处,谢谢你
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4067 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 03:20 · PVG 11:20 · LAX 19:20 · JFK 22:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.