V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Danswerme
V2EX  ›  问与答

如果一个公司的项目停运甚至公司倒闭了,用户产生的内容一般会怎么处理?

 •  
 •   Danswerme · 119 天前 · 722 次点击
  这是一个创建于 119 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  例如爱拍视频,初中时在上面发了好多视频,前段时间想去看看,结果发现 19 年就停了。这些内容是不是就直接删除了?保存这么多视频也是一笔不菲的开支。

  4 条回复    2021-09-26 14:47:01 +08:00
  jeeyong
      1
  jeeyong  
     118 天前
  卖 /扔.
  pjntt
      2
  pjntt  
     118 天前
  数据对下个项目有用就保留,没用就清空了。
  Danswerme
      3
  Danswerme  
  OP
     118 天前
  @pjntt 看来以前的视频想重见天日是不太可能了。
  julyclyde
      4
  julyclyde  
     117 天前
  除了有合规要求的数据(金融类),其他的一般不删,旧硬盘随服务器一起流入二手市场
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2379 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 102ms · UTC 15:01 · PVG 23:01 · LAX 07:01 · JFK 10:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.