V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
longtzw
V2EX  ›  Mac mini

Mac Mini 2012 8G 内存 i5 多少收比较合适

 •  
 •   longtzw · 67 天前 · 650 次点击
  这是一个创建于 67 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2021-09-29 09:03:05 +08:00
  stimw
      1
  stimw  
     67 天前 via Android
  2012...50 吧
  longtzw
      2
  longtzw  
  OP
     67 天前 via iPhone
  @stimw 别闹
  xppppsfg
      3
  xppppsfg  
     67 天前
  2012 查了一下还是 3 代,估计跑 Mojave 都吃力
  x86
      4
  x86  
     67 天前
  有台 16g+256 SSD ( 860 PRO)+ 1T 闲置的
  longtzw
      5
  longtzw  
  OP
     67 天前 via iPhone
  @x86 多少出呢
  wy315700
      6
  wy315700  
     67 天前
  最后一代能同时升级内存和硬盘的 Mac mini 。。还是很牛逼的,硬盘塞满当 nas 用。
  x86
      7
  x86  
     67 天前
  @longtzw #5
  看了眼闲鱼 1350 顺丰如何
  longtzw
      8
  longtzw  
  OP
     67 天前 via iPhone
  @x86 你放咸鱼上,我看下
  longtzw
      9
  longtzw  
  OP
     67 天前 via iPhone
  @wy315700 我拿来跑 surge 网管模式
  x86
      10
  x86  
     67 天前
  @longtzw #8
  闲鱼说句话,机子晚上晚点回家拍照发你
  ----
  2.0€nZeRXJzZypO€ https://m.tb.cn/h.fWTzseZ 我在闲鱼发布了 [ [V 友拍] Mac Mini 2012 / i5 / 16g]
  cshlxm
      11
  cshlxm  
     67 天前
  1500 吧,硬盘如果是 ssd +HDD 再高点
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2057 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 04:32 · PVG 12:32 · LAX 20:32 · JFK 23:32
  ♥ Do have faith in what you're doing.