V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hjahgdthab750
V2EX  ›  杭州

有没有一起在省内自驾游玩的?

 •  
 •   hjahgdthab750 · 58 天前 · 2008 次点击
  这是一个创建于 58 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  杭州出发 经绍兴 丽水 台州这个样子,明天或后天出发,提早两三天回来,避开拥堵

  7 条回复    2021-11-01 17:34:33 +08:00
  zhifSu
      1
  zhifSu   58 天前
  你是小姐姐还是小哥哥
  hjahgdthab750
      2
  hjahgdthab750   58 天前
  @zhifSu #1 我是 GG,你是美眉吗
  zhifSu
      3
  zhifSu   58 天前
  @hjahgdthab750 我也是 GG 。。。。
  zikkeung
      4
  zikkeung   58 天前
  那么巧,我也是 GG
  joyqi
      5
  joyqi   57 天前 via iPhone
  这几个地方都不在一个方向上啊
  hjahgdthab750
      6
  hjahgdthab750   57 天前
  @joyqi #5 都是往南啊
  listkun
      7
  listkun   26 天前
  GG 美眉
  哈哈,瞬间回到 10 年前
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2268 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 12:26 · PVG 20:26 · LAX 04:26 · JFK 07:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.