V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Livid
V2EX  ›  V2EX 站点状态

20211002 - 修复了记事本编辑框的自适应高度问题

 •  
 •   Livid ·
  V2EX · 111 天前 · 741 次点击
  这是一个创建于 111 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  谢谢 @ray1980 https://www.v2ex.com/t/799581 和 @katsusan https://www.v2ex.com/t/803512 的反馈。

  记事本功能之前发生的自适应高度问题已经修复。同时对样式进行了一些微调。

  https://www.v2ex.com/notes
  3 条回复    2021-10-04 23:58:16 +08:00
  ch2
      1
  ch2  
     110 天前 via iPhone
  v2 前端使用的是什么技术栈?
  ray1980
      2
  ray1980  
     108 天前
  记事本是我最常用的一个功能,要是编辑状态能自适应高度就更完美了
  Livid
      3
  Livid  
  MOD
  OP
     108 天前
  @ray1980 编辑状态最近也做了更新。

  目前如果有任何你觉得不符合期待的地方,期待你的使用反馈。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3224 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 83ms · UTC 01:14 · PVG 09:14 · LAX 17:14 · JFK 20:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.