V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ilxv
V2EX  ›  macOS

怎么删除 mac 第三方软件的右键菜单

 •  
 •   ilxv · 104 天前 · 1672 次点击
  这是一个创建于 104 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  115 好用,冷门资源也可以高速下载,已经决定代替迅雷了。但是很不喜欢加进来的这个右键菜单,无法通过设置关闭。

  5 条回复    2021-10-04 14:45:50 +08:00
  ilxv
      1
  ilxv  
  OP
     104 天前
  chonger
      2
  chonger  
     104 天前
  系统偏好设置-键盘-快捷键-服务 自己找吧
  1350943277
      3
  1350943277  
     104 天前
  finder extension
  Roykira
      4
  Roykira  
     104 天前
  还有一个就是设置-扩展-“访达”扩展,把不需要的右键集成给关闭了。
  ilxv
      5
  ilxv  
  OP
     104 天前
  @chonger 原来如此简单…谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   943 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 21:41 · PVG 05:41 · LAX 13:41 · JFK 16:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.