V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
WinG
V2EX  ›  问与答

帮忙推荐一个大家觉得坐的舒服的椅子

 •  
 •   WinG · 103 天前 · 872 次点击
  这是一个创建于 103 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  每天坐 8 个小时 预算不超过 ¥ 2500
  3 条回复    2021-10-06 15:07:42 +08:00
  luin
      1
  luin  
     103 天前   ❤️ 1
  金卓 金豪
  chaleaoch
      2
  chaleaoch  
     103 天前   ❤️ 1
  动手能力强可以上张大妈家搜索一下.
  https://post.smzdm.com/p/awx4xwvg/
  fengzzf
      3
  fengzzf  
     102 天前   ❤️ 1
  西昊的椅子也不错
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   913 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 21:59 · PVG 05:59 · LAX 13:59 · JFK 16:59
  ♥ Do have faith in what you're doing.