V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
fdgdbr
V2EX  ›  反馈

v2 的自定义 css 失效了吗

 •  
 •   fdgdbr · 53 天前 · 375 次点击
  这是一个创建于 53 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  代码我从网上找来的,以前都有效,这几天突然失效了,代码请看图

  https://i.loli.net/2021/10/11/MTBULEfqnbmvAGd.png

  2 条回复    2021-10-11 11:12:29 +08:00
  liyang5945
      1
  liyang5945  
     53 天前
  可能是 css 权重问题,加个 important 试试,background: none !important;
  fdgdbr
      2
  fdgdbr  
  OP
     53 天前
  @liyang5945 可以,感谢老铁
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3742 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 03:47 · PVG 11:47 · LAX 19:47 · JFK 22:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.