V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
chishui
V2EX  ›  分享创造

Mac 下设置多屏壁纸的工具

 •  
 •   chishui · 51 天前 · 1337 次点击
  这是一个创建于 51 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  写了一个在 Mac 下用一张图片来设置跨多屏的壁纸的命令行工具,欢迎试用。

  https://github.com/chishui/OneWallpaper
  7 条回复    2021-10-16 03:21:08 +08:00
  Tink
      1
  Tink  
     51 天前
  能设置 L 型的双屏吗
  chishui
      2
  chishui  
  OP
     51 天前
  啥样的是 L 型的双屏?能给个图看看么?
  Tink
      3
  Tink  
     50 天前 via Android
  @chishui 就是一个普通屏幕+一个竖屏
  chishui
      4
  chishui  
  OP
     49 天前
  @Tink 哦哦,是可以的
  fatelight
      5
  fatelight  
     49 天前
  图片资源不好找
  chishui
      6
  chishui  
  OP
     49 天前
  fatelight
      7
  fatelight  
     48 天前
  @chishui thx
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3870 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 07:50 · PVG 15:50 · LAX 23:50 · JFK 02:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.