V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
meisen
V2EX  ›  团购

1 元图书包邮《中国通史》《一九八四》《人类群星闪耀时》等

 •  
 •   meisen · 2021-10-14 01:36:11 +08:00 · 438 次点击
  这是一个创建于 593 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  拼团地址: https://docs.qq.com/doc/DUGRrS0V4bFFDY2ti

  1. 《草枕子》
  2. 《彼得潘》
  3. 《小念头:恋爱中的沈从文》
  4. 《人类群星闪耀时》
  5. 《一九八四》
  6. 《伊索寓言》
  7. 《希腊神话故事》
  8. 《中国通史》
  第 1 条附言  ·  2021-10-14 11:37:12 +08:00
  1. 《草枕子》缺 2 人
  2. 《彼得潘》缺 2 人
  3. 《小念头:恋爱中的沈从文》缺 4 人
  4. 《人类群星闪耀时》缺 1 人
  5. 《一九八四》缺 2 人
  6. 《伊索寓言》缺 2 人
  7. 《希腊神话故事》缺 1 人
  8. 《中国通史》缺 1 人 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  第 2 条附言  ·  2021-10-14 12:45:51 +08:00
  1. 《草枕子》缺 2 人
  2. 《彼得潘》缺 2 人
  3. 《小念头:恋爱中的沈从文》缺 4 人
  4. 《人类群星闪耀时》缺 1 人
  5. 《一九八四》缺 1 人
  6. 《伊索寓言》缺 2 人
  7. 《希腊神话故事》
  8. 《中国通史》
  9 条回复    2021-10-15 10:09:24 +08:00
  indexq
      2
  indexq  
     2021-10-14 09:33:48 +08:00
  中国通史已参团
  Pogbag
      3
  Pogbag  
     2021-10-14 10:25:17 +08:00
  仅限新用户
  meisen
      4
  meisen  
  OP
     2021-10-14 10:26:19 +08:00
  @Pogbag 是的,当当故意这样割新😄
  muhahaha
      5
  muhahaha  
     2021-10-14 12:20:04 +08:00 via iPhone
  中国通史已经购买
  meisen
      6
  meisen  
  OP
     2021-10-14 12:49:15 +08:00
  今日书籍还剩最后 4 小时,抓紧啦😄
  meisen
      7
  meisen  
  OP
     2021-10-14 17:00:32 +08:00
  今日已结束
  dog82
      8
  dog82  
     2021-10-15 10:03:10 +08:00
  要新用户才能参团啊
  meisen
      9
  meisen  
  OP
     2021-10-15 10:09:24 +08:00
  @dog82 是的
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2438 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 15:38 · PVG 23:38 · LAX 08:38 · JFK 11:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.