V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gcobra
V2EX  ›  职场话题

请教关于阿里的斑马网络期权问题

 •  
 •   gcobra · 91 天前 · 381 次点击
  这是一个创建于 91 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有没有在斑马的朋友,里面期权是怎么变现的?
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   927 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 21:09 · PVG 05:09 · LAX 13:09 · JFK 16:09
  ♥ Do have faith in what you're doing.