V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LiuJiang
V2EX  ›  Apple

熬夜看直播的

 •  
 •   LiuJiang · 40 天前 · 948 次点击
  这是一个创建于 40 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  +1

  8 条回复    2021-10-19 01:32:32 +08:00
  efcndi
      1
  efcndi   40 天前 via Android
  On YouTube
  notparzival
      2
  notparzival   40 天前
  官网看比较舒服,是 4K 。相比之下油管的码率惨不忍睹...
  missx
      3
  missx   40 天前 via Android
  @notparzival telegram @pixelcn 正在讨论
  x86
      4
  x86   40 天前
  撸串看直播不香吗
  CNN
      5
  CNN   40 天前
  x940727
      6
  x940727   40 天前 via iPhone
  苹果牙膏挤爆了……
  xtx
      7
  xtx   40 天前 via iPhone
  刘海屏来了…
  kylix
      8
  kylix   40 天前
  果然刘海屏。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2082 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 05:18 · PVG 13:18 · LAX 21:18 · JFK 00:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.