V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lwgo
V2EX  ›  程序员

如何识别声音中的语速、情绪、自信以及亲合度等信息?

 •  
 •   lwgo · 83 天前 · 1148 次点击
  这是一个创建于 83 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如何根据一段语音判断 说话人的 声音流利度、亲和度、自信等信息,有开源的库可以做到的吗,如果想实时的去分析和发现,有没有什么好的处理方案?

  6 条回复    2021-10-29 17:20:55 +08:00
  Yuan2One
      1
  Yuan2One  
     83 天前
  NLP-情感分析
  huiyanpohundh123
      2
  huiyanpohundh123  
     83 天前 via Android
  nlp 单纯处理文本吧,他问的是声音
  moonkiller
      3
  moonkiller  
     83 天前
  微信语音识别成文字会带表情是咋实现的
  jones2000
      4
  jones2000  
     83 天前
  开手机摄像头,通过用户面部表情识别。
  czfy
      5
  czfy  
     83 天前
  看看 openSMILE
  中文库可以看看这个 https://github.com/Renovamen/Speech-Emotion-Recognition
  andyskaura
      6
  andyskaura  
     83 天前
  @moonkiller 测试过 大概率根据语义来的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2664 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 13:34 · PVG 21:34 · LAX 05:34 · JFK 08:34
  ♥ Do have faith in what you're doing.