V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhout
V2EX  ›  MacBook Pro

还在纠结新 mac 的颜色,已经下单了颜色。看了同事的深空灰也不错

 •  
 •   zhout · 75 天前 · 493 次点击
  这是一个创建于 75 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2022-01-06 13:27:00 +08:00
  xuhaoyangx
      1
  xuhaoyangx  
     75 天前
  银色廉价 个人感觉。如果是买 Air ,那么玫瑰金看起来很高档,但是二手价格最低
  tangzs
      2
  tangzs  
     75 天前 via iPhone
  我买了深空灰还没发货,网上一众视频博主说这代银色好看
  zhout
      3
  zhout  
  OP
     74 天前
  @xuhaoyangx 为何觉得廉价
  zhout
      4
  zhout  
  OP
     74 天前
  @tangzs 到手看看吧
  sq125
      5
  sq125  
     11 天前
  @zhout 这两个颜色实物比对怎么样?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4449 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 02:33 · PVG 10:33 · LAX 18:33 · JFK 21:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.