V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Lordi
V2EX  ›  二手交易

今天刚开的 NF 4 屏幕合租长期车找小伙伴

 •  
 •   Lordi · 334 天前 · 844 次点击
  这是一个创建于 334 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目前充值 3 个月,感兴趣的请绿色:TG9yZGlfSw==
  第 1 条附言  ·  334 天前
  45/季付
  8 条回复    2022-01-05 08:03:25 +08:00
  duneploo
      1
  duneploo  
     334 天前
  什么价格
  Lordi
      2
  Lordi  
  OP
     334 天前
  @duneploo 45/季
  xipuxiaoyehua
      3
  xipuxiaoyehua  
     334 天前
  土区那么便宜还 45 一季度,我巴区才 27/季度
  xipuxiaoyehua
      4
  xipuxiaoyehua  
     334 天前
  steve7seven
      5
  steve7seven  
     334 天前 via Android
  @xipuxiaoyehua 巴区还有位置吗?支持港区节点吗?
  zhdsmy
      6
  zhdsmy  
     334 天前
  @xipuxiaoyehua 求车位
  leeleelee
      7
  leeleelee  
     334 天前 via Android
  电报合租群里季付 30 的路过
  tangyujing99
      8
  tangyujing99  
     333 天前 via iPhone
  借楼出:
  Disney 6 人车, 补一人,美区,解锁新加坡 r21 。30¥/季度 电报联系 QEV1Z2VuZV9ZSg==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3116 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 14:09 · PVG 22:09 · LAX 06:09 · JFK 09:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.