V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
jonathanshi
V2EX  ›  二手交易

求购一张亮机卡

 •  
 •   jonathanshi · 267 天前 · 478 次点击
  这是一个创建于 267 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  求购一张亮机卡,带价来,v:MTU1NjQ4ODY0NTYK

  12 条回复    2022-01-13 21:37:34 +08:00
  fauckadmin
      1
  fauckadmin  
     267 天前 via iPhone
  n440 ,你出多少?
  fauckadmin
      2
  fauckadmin  
     267 天前 via iPhone
  微星 N440GT 暴雪 V5 512
  jonathanshi
      3
  jonathanshi  
  OP
     267 天前
  @fauckadmin 兄弟,我不太了解行情, 麻烦带个价格,谢谢啦
  didididididi
      4
  didididididi  
     267 天前
  dell gt640 dp + hdmi 160 包邮
  vx sb33669900
  jonathanshi
      5
  jonathanshi  
  OP
     267 天前
  @didididididi 已加
  fengchen0vr
      6
  fengchen0vr  
     267 天前 via iPhone
  r5 230 ,0 元到付
  fengchen0vr
      7
  fengchen0vr  
     267 天前 via iPhone
  hellsnow
      8
  hellsnow  
     267 天前
  gt610 45 包邮
  jonathanshi
      9
  jonathanshi  
  OP
     266 天前
  @hellsnow 怎么联系
  mactaew
      10
  mactaew  
     261 天前 via iPhone
  HD5770 (双槽),HD6570 (单槽),各一张,有要的吗?
  jonathanshi
      11
  jonathanshi  
  OP
     259 天前
  @mactaew 联系方式来一个
  mactaew
      12
  mactaew  
     258 天前 via iPhone
  @jonathanshi let 张小龙 = base64decode(QnJpY0Rf);
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2921 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 11:02 · PVG 19:02 · LAX 04:02 · JFK 07:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.