V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Wataru
V2EX  ›  二手交易

收一个 ddr4 16G*2 的套条,有人出吗

 •  
 •   Wataru · 183 天前 via iPhone · 980 次点击
  这是一个创建于 183 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有的话发一下品牌颗粒时许等信息
  第 1 条附言  ·  183 天前
  台式
  第 2 条附言  ·  183 天前
  v bullymaguire
  9 条回复    2022-02-14 09:44:58 +08:00
  cwcc
      1
  cwcc  
     183 天前 via Android
  笔记本还是全宽呀
  xuweifeng1987
      2
  xuweifeng1987  
     183 天前
  服务器用的我倒是有闲置
  Wataru
      3
  Wataru  
  OP
     183 天前 via iPhone
  @crazywhalecc 台式
  @xuweifeng1987 服务器的不行
  Suonna
      4
  Suonna  
     183 天前
  美商海盗船复仇者,两条 16G ,你需要吗
  FredZhang
      5
  FredZhang  
     183 天前 via iPhone
  CMU32GX4M2C3000C15
  DDR4 2X16GB 3000 N9H2 15-17-17-35
  Wataru
      6
  Wataru  
  OP
     183 天前 via iPhone
  @FredZhang 明盘
  @Suonna 价格
  breeze11
      7
  breeze11  
     183 天前 via Android
  全新未拆的影驰名人堂 4000 要么
  Wataru
      8
  Wataru  
  OP
     183 天前 via iPhone
  @breeze11 多少钱
  shenke
      9
  shenke  
     181 天前
  借楼同收,2666-3000 ( v: c2hpbmt0c3VuZA==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2754 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 00:56 · PVG 08:56 · LAX 17:56 · JFK 20:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.