V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chenshuo0529
V2EX  ›  上海

我又来出租房子了 闵行区 浦江线 东城一路地铁站 1000 块/月

 •  
 •   chenshuo0529 · 348 天前 · 1828 次点击
  这是一个创建于 348 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  没别的,就是便宜。 房子租了很多年了,室友换了一批又一批,朝南次卧月租 1000 ,包水电,图片啥的可以见豆瓣链接。 豆瓣链接。 https://www.douban.com/group/topic/260128657/?_dtcc=1&_i=49175149Hzqoi3

  8 条回复    2022-03-03 10:01:51 +08:00
  wanqiuyao
      1
  wanqiuyao  
     348 天前 via iPhone
  温馨提示:豆瓣页面没了
  chenshuo0529
      2
  chenshuo0529  
  OP
     348 天前
  @wanqiuyao 谢谢提醒,好像是有问题,如果有需要请点击鱼塘链接 https://m.tb.cn/h.fOfbXRO?tk=LONI23Hbrc0
  ErwinCheung
      3
  ErwinCheung  
     348 天前
  任性啊
  tyhuohuo8
      4
  tyhuohuo8  
     348 天前
  那边房租真便宜,可惜离我公司太远了
  chenshuo0529
      5
  chenshuo0529  
  OP
     348 天前 via iPhone
  @tyhuohuo8 要不…换个工作?
  zxxufo008
      6
  zxxufo008  
     340 天前
  老哥我先留个言吧,5 月份还没借掉我找你吧,房租是真的低
  chenshuo0529
      7
  chenshuo0529  
  OP
     340 天前 via iPhone
  @zxxufo008 好的
  52111847
      8
  52111847  
     333 天前
  养猫了,看来不符合条件
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3222 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 07:25 · PVG 15:25 · LAX 23:25 · JFK 02:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.