V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jiaxinbinggan
V2EX  ›  微软

微软官方 XP 壁纸重制版

 •  
 •   jiaxinbinggan · 229 天前 · 1980 次点击
  这是一个创建于 229 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微软官方制作的经典 XP 壁纸重制版,4k 分辨率,效果绝佳! https://msdesign.blob.core.windows.net/wallpapers/Microsoft_Nostalgic_Windows_Wallpaper_4k.jpg

  来源:微软官方壁纸网站 https://wallpapers.microsoft.design/

  13 条回复    2022-04-15 15:49:17 +08:00
  justest123
      1
  justest123  
     229 天前
  收藏了,谢谢分享
  HENQIGUAI
      3
  HENQIGUAI  
     229 天前
  已设置,很棒,感谢分享。
  Illusionary
      4
  Illusionary  
     229 天前
  没内味了
  Illusionary
      5
  Illusionary  
     229 天前
  这壁纸要在 xp 的主题下才好看
  lwh0328
      6
  lwh0328  
     229 天前
  Mac 已经设置了,效果很棒,谢谢分享。
  Removable
      8
  Removable  
     229 天前
  确实感觉没那味儿了
  cssk
      9
  cssk  
     229 天前
  真是糊,一点高清的味道都没
  volks
      11
  volks  
     229 天前   ❤️ 1
  像是 AI 生成的
  volks
      12
  volks  
     229 天前
  yinzhili
      13
  yinzhili  
     228 天前
  很怀旧了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3318 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 14:31 · PVG 22:31 · LAX 06:31 · JFK 09:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.