V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wuzhi1234
V2EX  ›  Apple

开通了 Craft 笔记家庭共享。有想上车的么?

 •  
 •   wuzhi1234 · 66 天前 · 1124 次点击
  这是一个创建于 66 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有使用 Craft 的老哥,要不要上车一起订阅

  第 1 条附言  ·  42 天前
  已经满了,感谢各位
  jch12138
      1
  jch12138  
     66 天前
  多少一年,有意
  HongTang
      2
  HongTang  
     66 天前
  没有看到家庭版啊。家庭版多少钱
  Kamiimeteor
      3
  Kamiimeteor  
     66 天前
  有意,家庭版多少呀?
  wuzhi1234
      4
  wuzhi1234  
  OP
     66 天前
  @jch12138 50 一年,有兴趣 V:Z2FvamluZ2JhbzAzMDI=
  wuzhi1234
      5
  wuzhi1234  
  OP
     66 天前
  @HongTang 苹果的订阅可以家庭共享,50 一年,有兴趣 V:Z2FvamluZ2JhbzAzMDI=
  wuzhi1234
      6
  wuzhi1234  
  OP
     66 天前
  @Kamiimeteor 50 一年,有兴趣 V:Z2FvamluZ2JhbzAzMDI=
  lgx012
      7
  lgx012  
     64 天前
  你这个 V 是微信号吗?搜索不到
  wuzhi1234
      8
  wuzhi1234  
  OP
     64 天前 via iPhone
  @lgx012 base64 解码
  caddyliu
      9
  caddyliu  
     42 天前
  老哥,还有车位不?求上车!
  我微信 aGVsbG9saXV3ZW55dQ==
  wuzhi1234
      10
  wuzhi1234  
  OP
     42 天前
  已经满了 @caddyliu
  caddyliu
      11
  caddyliu  
     42 天前
  @wuzhi1234 好呢,打扰了~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2775 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 13:17 · PVG 21:17 · LAX 06:17 · JFK 09:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.