V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
tyit
V2EX  ›  问与答

请教一个颜文字问题

 •  
 •   tyit · 103 天前 · 713 次点击
  这是一个创建于 103 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  ʕ•̫͡•ʔ

  以前看到过,忘记复制下来了。然后找了几天找不到。类似图案颜文字就是中间两个点去掉了,下面用特殊符号类似下划线包起来。这个颜文字怎么打?或者有现成的嘛

  8 条回复    2022-05-03 16:20:06 +08:00
  marcojbk
      1
  marcojbk  
     103 天前 via iPhone
  v 站不让发颜文字 http://cn.emoticonfun.com/bear/
  marcojbk
      2
  marcojbk  
     103 天前 via iPhone
  ʕ→ᴥ←ʔ
  winterbells
      3
  winterbells  
     103 天前 via Android
  ʕ·ᴥ·ʔʕ º ᴥ ºʔʕ´•ᴥ•`ʔ
  almightyyantao1
      4
  almightyyantao1  
     103 天前 via iPhone
  凸(`⌒´メ)凸
  tyit
      5
  tyit  
  OP
     103 天前 via iPhone
  这些我都看过了,都不是我说的哪个。谢谢大家了,我在找找吧
  eumenides88
      6
  eumenides88  
     102 天前 via Android
  ʕ•̫͡•ʕ*̫͡*ʕ•͓͡•ʔ-̫͡-ʕ•̫͡•ʔ*̫͡*ʔ-̫͡-ʔ
  eumenides88
      7
  eumenides88  
     102 天前 via Android
  =͟͟͞͞ʕ•̫͡•ʔ=͟͟͞͞ʕ•̫͡•ʔ=͟͟͞͞ʕ•̫͡•ʔ
  wang2329
      8
  wang2329  
     102 天前
  ( *^^)o∀*∀o(^^* )
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2302 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 16:05 · PVG 00:05 · LAX 09:05 · JFK 12:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.