V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
murongxdb
V2EX  ›  二手交易

出一个 airpods 3 美版,刚买了半个月,戴着不习惯,出掉

 •  
 •   murongxdb · 257 天前 · 1003 次点击
  这是一个创建于 257 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  价格:¥999 原价:¥1089

  [闲鱼] https://m.tb.cn/h.fHXPZ3x?tk=Rkgx2l4bdWZ 「我在闲鱼发布了 [ Airpods3 美版 刚买了半个月 我耳朵戴的不习惯,顾出掉] 」 点击链接直接打开

  9 条回复    2022-05-28 14:31:04 +08:00
  sanmuisme
      1
  sanmuisme  
     257 天前
  好价,楼下抢了
  lait233
      2
  lait233  
     257 天前
  好价,楼下抢了
  wiken
      3
  wiken  
     257 天前
  楼下要了
  foxni
      4
  foxni  
     257 天前
  好价,留给楼下了
  willxiang
      5
  willxiang  
     257 天前
  美女一手精品耳塞,好价让了
  Hyejeong
      6
  Hyejeong  
     257 天前
  好价 成色不错
  wywkwsw
      7
  wywkwsw  
     257 天前
  eyJ1cmwiOiJmbGVhbWFya2V0Oi8vaXRlbT9pZD02NzU2ODI5OTQxNTImdXRfc2s9MS5ZVThMUFZsazRDZ0RBUFNIeUoxSTBjY1NfMTI0MzExNjdfMTY1MzYzMTI0MjkzNS5Db3B5LmRldGFpbC42NzU2ODI5OTQxNTIuMjkzODI0NzMzMiZzcG09d2lkbGUuMTIwMTE4NDkuMS4xJnh5X2Zsb3dfaW49eGlhbnl1X2dyb3d0aF9vdGhlci53aWRsZV8xMjAxMTg0OS1vdGhlci0xMDAwMC0wIiwia2V5MSI6Ijk3YzFlOWM2ZGVkMjI1NmNlZmQ2NjBjMTU4YWE3YzU5Iiwia2V5MiI6ImNhMGE0ZWU4YWYzMDc5OGMxNzFiZWVmMzljZmFlZjg5In0=
  1596384882
      8
  1596384882  
     257 天前
  女生自用,让给楼下
  taoxishuo
      9
  taoxishuo  
     256 天前 via iPhone
  价格真不错,楼下买了吧
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   5148 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 02:53 · PVG 10:53 · LAX 18:53 · JFK 21:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.