V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
bobo2
V2EX  ›  二手交易

迫于老头环通关出 xss

 •  
 •   bobo2 · 108 天前 · 1117 次点击
  这是一个创建于 108 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  迫于老头环已通关
  出 xss 国行,今年一月购买,有发票,带个老头环和巫师 3 (不退账号可以一直玩)
  618 价格太低,不敢挂,终于等到 618 结束=_=
  北京可自取噢
  黄鱼 ID:很好看就很烦

  自带省流 21 张

  价格应该不高吧...
  第 1 条附言  ·  108 天前
  自刀一张,嘤嘤嘤(╥╯^╰╥)
  10 条回复    2022-06-20 10:17:51 +08:00
  3282361
      1
  3282361  
     108 天前
  感觉高了
  maweihao999
      2
  maweihao999  
     108 天前
  随便看了下闲鱼有个国行 1850 也是带游戏 2077 、双人成行、老头环。
  phub2020
      3
  phub2020  
     108 天前
  高了
  bobo2
      4
  bobo2  
  OP
     108 天前
  我太难了,自刀一张
  LiuJiang
      5
  LiuJiang  
     108 天前
  后面还有星空、卧龙:陨落王朝、极限竞速、女神异闻录 3P/4G/5R ,就不玩了?
  dithyrambusy
      6
  dithyrambusy  
     108 天前 via Android
  @LiuJiang 明年再买哈哈哈哈
  LiuJiang
      7
  LiuJiang  
     108 天前
  @dithyrambusy 哈哈哈哈
  Suonna
      8
  Suonna  
     108 天前
  前段时间 1900 出掉的,供参考
  bakaft
      9
  bakaft  
     108 天前
  没有冒犯,这价格确实有点难以让人下手,建议逛逛海鲜市场
  lamour0922
      10
  lamour0922  
     108 天前
  账号能共享吗,想玩老头环 0.0
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2223 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 03:44 · PVG 11:44 · LAX 20:44 · JFK 23:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.