V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
derrick35
V2EX  ›  Surge

出 Surge Mac 4 Personal License (3 Devices) 21 年 7 月购入

 •  
 •   derrick35 · 152 天前 · 949 次点击
  这是一个创建于 152 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  9 月份即将润美,不再需要此工具了。原价 69.99 美元,现 300RMB 出。

  12 条回复    2022-06-30 15:29:00 +08:00
  Nangle
      1
  Nangle  
     152 天前
  “回国”或其它还是有用的。
  storyxc
      2
  storyxc  
     152 天前
  “你给我回来!😭”
  3282361
      3
  3282361  
     152 天前
  出不掉的,这个可以凭原邮箱找回,只能留着用
  derrick35
      4
  derrick35  
  OP
     152 天前
  @3282361 没必要找回,彻底润了😁
  billzhuang
      5
  billzhuang  
     152 天前 via iPhone
  万一要看个 bilibili 啥的
  xiaxiao
      6
  xiaxiao  
     152 天前
  砍一刀, 一口价 218 收 出吗?
  derrick35
      7
  derrick35  
  OP
     152 天前
  @billzhuang b 站国外也是能访问的,用的 akamai 做 CDN
  derrick35
      8
  derrick35  
  OP
     152 天前
  @xiaxiao 这刀砍得有点狠哈哈
  qscvvv
      9
  qscvvv  
     152 天前
  250RMB 收
  billzhuang
      10
  billzhuang  
     151 天前
  @derrick35 内容不一样,分区的,跟 netflix 一样。
  derrick35
      11
  derrick35  
  OP
     151 天前
  @billzhuang 可能番剧不太一样? up 主上传的视频应该都能看吧
  derrick35
      12
  derrick35  
  OP
     151 天前
  已出。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1238 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 22:08 · PVG 06:08 · LAX 14:08 · JFK 17:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.