V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lqs
V2EX  ›  二手交易

出售一批 GitHub 的杯子和贴纸

 •  
 •   lqs · 2013-10-28 14:34:01 +08:00 · 1250 次点击
  这是一个创建于 3510 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  本月初从 GitHub Shop 订购了一些货,还有以下剩余物品出售:

  Die Cut GitHub Stickers (3寸)
  http://shop.github.com/products/die-cut-github-stickers
  39元25张

  Octobiwan Mug
  http://shop.github.com/products/octobiwan-mug
  105元

  Octocat Mug
  http://shop.github.com/products/octocat-mug
  125元


  以上均为北京包邮。 邮箱 [email protected]
  第 1 条附言  ·  2013-10-28 17:37:19 +08:00
  已全部售出,谢谢。
  8 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  7anshuai
      1
  7anshuai  
     2013-10-28 14:41:53 +08:00
  出外地吗,包邮不?
  xdeng
      2
  xdeng  
     2013-10-28 14:49:20 +08:00
  Octocat Mug
  大小长宽高有多少 我一口可以喝很多水。。。不然老跑饮水机
  lqs
      3
  lqs  
  OP
     2013-10-28 14:51:46 +08:00
  @7anshuai 外地加6块钱吧
  lqs
      4
  lqs  
  OP
     2013-10-28 15:01:30 +08:00
  @xdeng 直径大概是可乐罐的1.5倍,高比可乐罐大概低1厘米
  7anshuai
      5
  7anshuai  
     2013-10-28 15:13:21 +08:00
  @lqs ok,想要个Octocat mug
  gDD
      6
  gDD  
     2013-10-28 15:27:17 +08:00
  要一个Octocat Mug,北京,邮件联系了。
  SevenJ
      7
  SevenJ  
     2013-10-28 15:48:40 +08:00
  求贴纸,已经邮件,北京,可以到付
  lizheming
      8
  lizheming  
     2013-10-28 16:03:21 +08:00
  Octocat Mug啊,想要一个,已邮件。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   847 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 21:13 · PVG 05:13 · LAX 14:13 · JFK 17:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.