V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
JunNKG
V2EX  ›  二手交易

迫于放不下, 出斐讯 K3C 路由器

 •  
 •   JunNKG · 163 天前 · 802 次点击
  这是一个创建于 163 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  本来光猫在弱电箱, 路由器在柜子里,
  后来换了移动宽带, 移动宽带的光猫大, 占用了路由器的格子, 换个小路由器,
  K3C, 原装电源 , 没有网线, 没有盒子,官改系统, 已经还原初始设置,
  南京自提 100, 外地包邮 120.
  可走鱼,
  https://h5.m.goofish.com/item?id=682379489367&ut_sk=1.Yru0sIjJtmYDAHYxAUaYUGe8_12431167_1661819095366.Copy.detail.682379489367.10279504&forceFlush=1
  11 条回复    2022-08-31 16:39:27 +08:00
  liceven
      1
  liceven  
     163 天前
  这玩意我也有个 放着吃灰几年了
  JunNKG
      2
  JunNKG  
  OP
     163 天前
  @liceven 那你要不要凑一对?
  Tumblr
      3
  Tumblr  
     162 天前
  OP 已经出了么?黄鱼链接失效了。
  cyang812
      4
  cyang812  
     162 天前
  借楼出斐讯 k2
  JunNKG
      5
  JunNKG  
  OP
     162 天前
  @Tumblr 还在的, 黄鱼说违规, 给我删掉了
  v: njj1357924680
  JunNKG
      6
  JunNKG  
  OP
     161 天前
  黄鱼说违规, 给下架了, 发个电源适配器的连接, 代替一下
  https://m.tb.cn/h.UbW1GbK?tk=XWDc2FsmvQL
  hehedada111
      7
  hehedada111  
     161 天前
  借楼出斐讯 k3 ,情况和楼主一样,成都自提 100, 外地包邮 120.
  Tumblr
      8
  Tumblr  
     161 天前
  @hehedada111 #7 请问怎么联系呢?
  niucility
      9
  niucility  
     161 天前
  蓝鲸拉块啊?
  JunNKG
      10
  JunNKG  
  OP
     161 天前
  @niucility 湖南路, 或者安德门可以自提 电话 vx 同号 13951 (五个 6) 0
  JunNKG
      11
  JunNKG  
  OP
     161 天前
  @Tumblr 电话 vx 同号 13951 (五个 6) 0
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   5269 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 02:24 · PVG 10:24 · LAX 18:24 · JFK 21:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.