V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
ysweics
V2EX  ›  二手交易

珂润面霜,三人团, PDD

 •  
 •   ysweics · 115 天前 · 779 次点击
  这是一个创建于 115 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  ![]( https://i.niupic.com/images/2022/11/25/ab1q.jpeg

  珂润面霜,百亿补贴,三人团,差两人,需要的一起上车

  第 1 条附言  ·  114 天前
  已成团,还有 V 友需要的可以自己开团一波
  16 条回复    2022-11-26 18:55:32 +08:00
  boks
      1
  boks  
     115 天前
  来晚了嘛😂
  ysweics
      2
  ysweics  
  OP
     115 天前
  @boks #1 没有吧,我这边看还有两个位置,没人上车
  fh74599
      3
  fh74599  
     115 天前
  不知道怎么上车
  stardew
      4
  stardew  
     115 天前
  直接支付吗
  stardew
      5
  stardew  
     115 天前
  付款了
  ysweics
      6
  ysweics  
  OP
     114 天前 via iPhone
  @fh74599 点击哪个图片链接,里面有个二维码,用你自己的拼多多账号支付拼单就可以了
  godloveplay
      7
  godloveplay  
     114 天前 via Android
  smzdm 现在很多官方拉的的 PDD 拼团 企业微信群
  ysweics
      8
  ysweics  
  OP
     114 天前
  @godloveplay #7 和自己拉的优惠更大吗
  godloveplay
      9
  godloveplay  
     114 天前 via Android
  @ysweics 木有,方便凑满人😂
  youngforever
      10
  youngforever  
     114 天前
  去年 175 一瓶,双 11 tb 买的 250 两瓶,感觉自己像个怨种
  couragei
      11
  couragei  
     114 天前
  couragei
      12
  couragei  
     114 天前
  @couragei 差一个人
  couragei
      13
  couragei  
     114 天前
  @couragei 满了
  so2back
      14
  so2back  
     114 天前
  有人一起吗![]( https://imgur.com/01hcz87
  so2back
      15
  so2back  
     114 天前
  @so2back #14 差一人
  so2back
      16
  so2back  
     113 天前
  @so2back #15 已满
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4573 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 66ms · UTC 09:25 · PVG 17:25 · LAX 02:25 · JFK 05:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.