V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cccb
V2EX  ›  二手交易

出 23 支抗原

 •  
 •   cccb · 347 天前 · 1382 次点击
  这是一个创建于 347 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  5 元 1 个 最好 20 个打包吧 绿色软件:Y29oZWNvY28=

  8 条回复    2022-12-30 16:45:43 +08:00
  cccb
      1
  cccb  
  OP
     347 天前
  已出
  xiaobinim
      2
  xiaobinim  
     346 天前
  还剩最后一丢丢 base 64 eW91bWluZ3lhbjIwMjI=
  tmdgri
      3
  tmdgri  
     346 天前
  今早监控到的,(转自己的京东联盟链接)

  Plus 领 105-5 全品劵
  u.jd.com/mCftNGg

  [JD 自营] 申基医药 ( SYNTHGENE )抗原检测试剂盒(胶体金法) 25 人份

  u.jd.com/mtjUp6F
  ————
  劵后 145 元包邮,*折 5.8 元 /人 /次;库存有限
  alwaysdazz
      4
  alwaysdazz  
     346 天前 via Android
  借楼出抗原 YWx3YXlzZGF6eg==
  nc4697
      5
  nc4697  
     345 天前
  同价包邮出一盒,25 个,VX : eTB1cWlhbnR1
  nc4697
      6
  nc4697  
     345 天前
  @nc4697 #5 已出
  wh520
      7
  wh520  
     345 天前
  我也有两盒( 10 支装),不过得 6 元一只出
  wh520
      8
  wh520  
     345 天前
  https://item.jd.com/100020668681.html
  乐普新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒(胶体金法)10 人份
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   989 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 23:02 · PVG 07:02 · LAX 15:02 · JFK 18:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.