V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
woorz
V2EX  ›  广州

广州生活交流群

 •  
 •   woorz · 230 天前 · 1561 次点击
  这是一个创建于 230 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  v 友广州生活交流群,有吗?有吗?
  今天看到上海,深圳的了,广州的呢?
  要不要建一个呢
  13 条回复    2023-02-14 18:45:52 +08:00
  xiaobinim
      1
  xiaobinim  
     230 天前
  1
  xyx650
      2
  xyx650  
     230 天前 via iPhone
  希望能有正规的交流群……
  windychen0
      3
  windychen0  
     230 天前
  +1 MTMxMjk3NTYyNDk=
  woorz
      4
  woorz  
  OP
     230 天前
  @xyx650 违反群规就踢走,这个应该不难吧
  utfqvfhpyygy
      5
  utfqvfhpyygy  
     230 天前
  建一个了
  jmtung
      6
  jmtung  
     230 天前
  加过两个广东地区内退群 去年某段时间过后都被夹了°(°ˊДˋ°) °
  invalid522
      7
  invalid522  
     230 天前
  附议,SDEzMTE0NzA1NzI=
  u21t20o15
      8
  u21t20o15  
     230 天前
  +1 emhsMjAyM3o=
  Selenium39
      9
  Selenium39  
     229 天前 via iPhone
  d3Q4OTU0ODQxMjI
  woorz
      10
  woorz  
  OP
     229 天前
  为什么昨天的深圳吹水群一天就解散了?
  /t/915652


  @jmtung
  @xyx650
  wqhui
      11
  wqhui  
     229 天前
  一群男的呆一块,不是聊黄色就是聊政治,能活多久
  u21t20o15
      12
  u21t20o15  
     229 天前
  op 建一个群呀,现在都等着加
  dobelee
      13
  dobelee  
     229 天前
  群呢?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1908 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 762ms · UTC 15:50 · PVG 23:50 · LAX 08:50 · JFK 11:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.